فیلم معرفی پروژه
فرم تماس
انتخاب سرمایه گذاران با تجربه

در نتیجه سرمایه گذاری های انجام شده ، كارتال به یكی از سریعترین مناطق در حال توسعه و مورد استقبال در استانبول ، برای كسب و كار و زندگی جدید در قسمت آناتولی تبدیل شده است. محله کارتال با داشتن گزینه های مناسب برای حمل و نقل آسان و سریع بین شهرها و مناطق شهری ، یکی از مناطق پیشرو در استانبول با کمترین مشکلات ترافیکی است.

علاوه بر همه این خصوصیات منطقه کارتال ، موقعیت ویژه پروژه پراوا کارتال با نزدیکی به خط آهن مارمارای که مهمترین و با ارزش ترین وسیله حمل و نقل در منطقه و استانبول است نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است . همچنین به عنوان یک مرکز زندگی با امکانات اجتماعی غنی ، انتخاب افرادی است که به دنبال سرمایه گذاری مطمعن در بخش مسکن در استانبول هستند. . ،