فیلم معرفی پروژه
فرم تماس
با پراوا کارتال در مرکز زندگی کنید

سلامتی

 • بیمارستان ( Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma)
 • بیمارستان دولتی (Kartal Yavuz Sultan Selim)
 • دانشگاه و بیمارستان (Bezmi Alem Vakıf)
 • بیمارستان خصوصی Avicenna
 • بیمارستان خصوصی Atalar
 • بیمارستان خصوصی Megapol
 • بیمارستان خصوصی Vera
 • بیمارستان دانشکده پزشکی مارمارای

آموزشی

 • پردیس دراگوس دانشگاه استانبول
 • دانشکده علوم پزشکی دانشگاهارمارای
 • دانشگاه Maltepe
 • دانشگاه Yeditepe
 • دانشگاه Medeniyet
 • پردیس مدارس Doğa
 • مدرسه خصوصی Uluğbey
 • مدرسه خصوصی Dilko
 • دبیرستان خصوصی Era Teknik
 • کالج خصوصی Balkanlar
 • کالج Bahçeşehir
 • دبیرستان Burak Bora Anadolu

مکان های مهم

 • دراگوس هیل
 • دادگستری
 • جنگل آیدوس
 • استادیوم
 • استادیوم
 • بازارچه ساحلی مالتپه
 • بازارچه Pendik Marina

حمل و نقل عمومی

 • ایستگاه قطار Atalar / Marmaray
 • مترو
 • اسکله مسافری کشتی کارتال
 • اسکله مسافری کشتی پندیک

مراکز خرید

 • مرکز خرید Maltepe
 • مرکز خرید M1 Merkez

فرهنگی هنری

 • فرهنگسرای Kartal Bülent Ecevit
 • مرکز فرهنگی نمایشی Bostancı